Stapsgewijs

Op weg naar zelfstandig wonen

Je hebt contact gezocht met het Koningshuis of gaat dat binnenkort doen. We plannen dan een afspraak voor een intakegesprek. Hieronder lees je kort wat we daarin bespreken en hoe we daarna verder gaan.

1. Huisvesting

Kijken of het klikt bij een kop koffie of thee. Dat is stap één. We kijken samen welke hulpvragen er concreet liggen en wisselen van gedachten over mogelijke oplossingen.

2. Pgb aanvragen (optioneel)

Als budgetbeheerder betaal je ons via een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De hoogte van het pgb bepaalt het aantal uren dat wij kunnen inzetten voor begeleiding. Is er nog geen pgb? Dan helpen we je graag bij het aanvragen ervan. Wij weten de weg in zorgland.

3. Zelfstandigheidstraining (optioneel)

Is er een pgb, maar nog geen eigen woonruimte? Dan is het verstandig om vanuit thuis te beginnen met een zelfstandigheidstraining. Met die training bereiden wij een cliënt voor op de overgang naar zelfstandig wonen. Meer weten? Neem contact met ons op.   

4. Zorgplan opstellen

Is het pgb geregeld? Dan starten we met het opstellen van een zorgplan. Dat doen we in nauw overleg met de cliënt en de budgetbeheerder(s). In het zorgplan schrijven we welke hulpvragen we op welke manier gaan beantwoorden. En hoeveel uren vanuit het pgb we wanneer en waarvoor gaan inzetten. We werken daarbij strikt volgens de geldende wettelijke regels en procedures.

5. Aan de slag

Zorgplan akkoord? Dan maken we een planning en gaan onze begeleiders aan de slag. Zoals gezegd werken we bij grotere hulpvragen altijd met 2 of 3 begeleiders. Zij weten precies wat er bij een cliënt speelt en houden elkaar tussentijds goed op de hoogte.

6. Evaluatie

Na een tijdje kan een hulpvraag veranderen. Als een cliënt bepaalde dingen steeds beter alleen kan, kunnen we het aantal uren verminderen. Het tegenovergestelde komt ook voor: als er meer uren nodig zijn, moeten we opschalen. Ook dat doen we altijd in overleg. We willen het pgb zo goed mogelijk maar niet onnodig gebruiken. Daar zijn we transparant in.