Links

Handig om te weten

De medewerkers van het Koningshuis zijn van heel veel verschillende zaken heel goed op de hoogte. Vraag maar wat je wilt vragen. Wil je zelf of willen je ouders/verzorgers iets meer lezen over bepaalde onderwerpen die belangrijk zijn? Dan zijn de onderstaande links handig om te hebben.

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg. Hier vind je veel informatie over hoe je een indicatie kunt aanvragen voor het persoonsgebonden budget (pgb) voor de Wet langdurige zorg (

CZ Zorgkantoor

Met een persoonsgebonden budget (pgb) koop je zelf je langdurige zorg (Wlz-zorg) in. Je kiest je zorgverleners, maakt afspraken met ze en houdt een administratie bij. Je zorgkantoor helpt je daarbij.

Per Saldo

Hier lees je alles over je persoonsgebonden budget (pgb).

SVB

De Sociale Verzekerings Bank voert de sociale verzekeringen uit. Ook je persoonsgebonden budget (pgb) is een sociale verzekering. De SVB zorgt ervoor dat je hulpverleners worden betaald.

CAK

Aan het Centraal Administratie Kantoor betaal je je wettelijk verplichte eigen bijdrage voor o.a. de Wlz of Wmo.

Kredietbank Nederland

Hier kun je informatie en advies krijgen over schuldhulpverlening, inkomensbeheer en kredietverlening.