Begeleiding

Wij zijn echte helikoptercoaches

De begeleiders van het Koningshuis zijn breed opgeleid. Je zou kunnen zeggen dat ze sociaal werker, budgetcoach, leefstijlcoach, pedagoog, psycholoog en zorgverlener in één zijn. Zelf noemen we het graag helikoptercoach. We staan met beide benen op de grond, maar zijn wel getraind om het overzicht te hebben én te houden. Overzicht over een heleboel aspecten van het leven die voor ons vanzelfsprekend zijn. Maar voor iemand met een verstandelijke beperking allesbehalve. Overigens zetten we bij grotere hulpvragen altijd bewust een team van 2 tot 3 begeleiders in. Dat is niet alleen leuker, maar ook minder vervelend voor een cliënt als een begeleider (tijdelijk) uitvalt.

Wij helpen cliënten met zelfstandig (leren) wonen en besteden daarbij o.a. aandacht aan:

Huisvesting

Is er nog geen passende woonruimte, dan gaan we daar samen naar op zoek. Is er wel al een woning, dan is dat mooi meegenomen. In beide gevallen helpen we de cliënt met alles wat komt kijken bij het hebben van een eigen woning.

Financiën

Ook financieel houden we een vinger aan de pols. Komt het geld binnen waar iemand recht op heeft (loon, uitkering)? Worden rekeningen op tijd betaald? Moeten er schulden worden afgelost? Vaak is budgetcoaching of zelfs bewindvoering via Kredietbank Nederland nodig om alles in goede banen te leiden.

Werk

De één werkt graag in een sociale werkplaats, de ander liever niet. Gelukkig zijn er nog meer mogelijkheden, zoals vrijwilligerswerk of een betaalde baan bij een bedrijf. Wij helpen bij het zoeken naar passend werk. Daarbij kijken we heel goed welke werknemersvaardigheden iemand nodig heeft. Die trainen we samen in ons dagtrainingscentrum in Wildpark Gangelt.

Geestelijke gezondheid

Zit iemand niet lekker in zijn vel, voelt hij of zij zich eenzaam of zijn er dingen gebeurd die emotioneel impact hebben gehad? Wij hebben er oog en aandacht voor. Waar nodig met hulp van externe specialisten.

Lichamelijke gezondheid

Bewegen en gezond en gevarieerd eten is belangrijk. We maken onze cliënten ervan bewust en stimuleren hen om ermee bezig te zijn. Staat iemand onder behandeling van een arts, specialist of therapeut, dan gaan wij altijd mee op gesprek.

Activiteiten van het dagelijks leven (ADL)

Om een eigen huishouden te runnen, moet je nogal wat kunnen. Denk aan wassen, aankleden, koken, afwassen, eventuele huisdieren verzorgen, de post doornemen en nog veel meer. Vergeet ook niet de persoonlijke verzorging en hygiëne. Wij zien erop toe en helpen daarbij.

Relaties en sociaal netwerk

Op bezoek bij vrienden, de verjaardag van een familielid, een keertje naar de bioscoop, wekelijks gaan fitnessen. In overleg met de mantelzorgers helpen wij cliënten om alles goed te plannen. En het ook daadwerkelijk te doen.

Maatschappelijke participatie

Meedoen in de samenleving is voor iemand met een beperking vaak net iets moeilijker. Wij nemen drempels weg, kijken wat een cliënt graag wil en zoeken naar mogelijkheden. Bijvoorbeeld om lid te worden van een sport- of muziekvereniging, of om een hobbycursus te volgen.

Justitie

Komt een cliënt regelmatig in aanraking met justitie, bijvoorbeeld als gevolg van een (gedrags)stoornis of verslaving? Samen met gespecialiseerde hulpverleners zetten wij ons in om iemand uit zo’n situatie te halen.